Merħba

Jekk jogħġbok agħżel il-portal li tinħtieġ:

Tfittxijiet fir-Reġistru Pubbliku

Issottometti riċerka online fuq Trasferimenti ta’ Proprjetà minn Individwi u Testmenti Sigrieti.

Aċċessa r-Riċerki

Issottometti riċerka online fuq Testmenti.

Aċċessa t-Testmenti

Ċertifikati tal-Istat Ċivili

Ordna ċertifikat ta’ stat ċivili online, inkluż ċertifikat ta’ twelid, mewt, żwieġ, unjoni ċivili, koabitazzjoni jew stat liberu. Iċ-ċertifikat jista' jew jitwassal bil-posta jew jinġabar mill-uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku.

Aċċessa ċ-Ċertifikati

Notifika tat-Twelid u l-Mewt

Innotifika twelid jew mewt lokali online.

Aċċessa n-Notifiki